Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie

Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp . z o. o. zakończył  realizację zadania pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie”.

Wykonawcą zadania była firma Olaplast Aleksandra Szymanowska z siedzibą, Drzeniów 38, 69-108 Cybinka.

Koszt zadania : 147 600,00 zł brutto

Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 38 974,66 zł oraz dzięki uzyskanej pożyczce ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 91 000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia była budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie, która do tej pory korzystała ze zbiornika bezodpływowego (szamba). Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wykorzystane są do produkcji przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoliły wypracować rozwiązanie niezwykle przyjazne dla środowiska oraz rozwiązały problem częstego wywozu nieczystości ciekłych.

Skip to content