Kolejne środki unijne trafią do Gminy Cybinka

Prawie 1 300 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 r. trafi do gminy Cybinka w związku z realizacją przez Zakład Usług Komunalnych w Cybince sp z o.o. projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”  w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.”

Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa 18 przedsiębiorstw wodociągowych z woj. lubuskiego.  Całkowity koszt dofinansowania z środków unijnych dla tego projektu wynosi  20 713 348,94 PLN. 

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

W ramach realizacji projektu przewidziane jest wdrożenie trzech modułów e-usług dla ludności tj:

•             MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej.

•             MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

•             MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

Na ich wdrożeniu skorzystają przede wszystkim odbiorcy wody.  Wdrożenie nowoczesnych i wysokiej klasy metrologicznej urządzeń rejestrujących przepływ wody wyposażonych w radiową transmisję danych pozwoli na ich zdalny odczyt  bez konieczności wchodzenia do budynku nawet podczas nieobecności mieszkańca. To znacznie usprawni i obniży koszty  odczytów a co najważniejsze pozwoli na pełne zbilansowanie ilości sprzedawanej wody.  Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta pozwoli odbiorcom wody na załatwianie wielu spraw z przedsiębiorstwem bez wychodzenia z domu przez internet. Za pośrednictwem internetu klient będzie mógł otrzymać fakturę, złożyć wniosek czy też reklamację a także będzie mógł  sprawdzić historię zużycia i dokonać płatności. Z kolei wdrożenie systemu informacji przestrzennej pozwoli na sprawne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Klienci będą mogli również sprawdzić jaka jest dostępność do sieci przedsiębiorstwa w wybranej przez nich lokalizacji a także złożyć za jego pośrednictwem wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.

Wdrożenie tego projektu to niewątpliwie będzie jakościowa rewolucja w relacjach pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem. Zakład Usług Komunalnych w Cybince sp z o.o. środki finansowe na wkład własny do projektu otrzyma z Gminy Cybinka. Zakończenie  realizacji projektu przewidziane zostało na czerwiec 2020 rok.

W trakcie oceny znajdują się już kolejne wnioski  o dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Cybince i wykonanie sieci wod-kan. O wynikach ich oceny będziemy informować na bieżąco.

Skip to content