Nabór na pracownika

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: Monter sieci wodno-kanalizacyjnych. Miejsce pracy: Cybinka

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
• wykształcenie minimum zawodowe ,
• odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,
• dobry stan zdrowia,
• prawo jazdy kategorii „B”,
• praca w trybie 8 – godzinnym,
• dyspozycyjność i możliwość pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy podczas usuwania awarii oraz gotowość do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem dyżurów,
• umiejętność pracy w zespole,
• prawo do korzystania z pełni praw publicznych.


OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY:
• stabilną pracę na pełny etat,
• możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• warsztat pracy, narzędzia, sprzęt, odzież robocza, środki BHP,
• bardzo dobre warunki socjalne.


Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. ul. Białkowska 2C do dnia 14.10.2022 r. w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem Monter sieci wodno kanalizacyjnej, osobiście w godzinach pracy zakładu lub listem poleconym ( w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).

KWESTIONARIUSZ

Skip to content