O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. informuje, że woda z wodociągu w Maczkowie zaopatrująca miejscowości: Maczków, Urad

może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Maczkowie jest zdatna do spożycia.

Skip to content