Ogłaszamy nabór na stanowisko

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH CYBINKA Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko – pracownik biurowy.

Miejsce pracy: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH CYBINKA Sp. z o.o. ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka

Opis stanowiska:

 • Obsługa programu grobonet i qNet
 • Wystawianie faktur
 • Rozliczanie paliwa
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Proste czynności mające na celu zachowanie porządku w dokumentacji
 • Obsługa telefonicznych połączeń przychodzących

Wymagania:

 • Dobra obsługa komputera
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność, punktualność
 • Wykształcenie min. średnie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej

Oferujemy:

 • stabilizację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • zapewniamy terminowe wynagrodzenie,
 • premie uznaniowe


Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. ul. Białkowska 2C do dnia 10.12.2019 r. w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Pracownik biurowy” – osobiście w godzinach pracy Zakładu lub listem poleconym (przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Klauzula Informacyjna RODO

Skip to content