Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. informuje, że woda z wodociągu publicznego w Maczkowie (zaopatrująca miejscowość Maczków i Urad) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda z wodociągu publicznego w Maczkowie może być bezpiecznie używana do spożycia i celów higieniczno-sanitarnych.

Skip to content