Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg pod nazwą “Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy”. Dokumenty dostępne na stronie:

http://bip.zukcybinka.pl/index.php?id=114&p=40

Skip to content