Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzików oraz przebudowę stacji uzdatniania wody wraz budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępne jest na naszym BIPie.

Skip to content