„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maczków”

Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp . z o. o. zakończył  realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maczków”.

Wykonawcą zadania była firma  HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.

 Koszt zadania : 1 753 575,06 zł brutto

Realizacja zadania była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 639 227,34 zł  oraz dzięki uzyskanej pożyczce ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 1 331 575,06 zł.

Celem przedsięwzięcia była gruntowna modernizacja i zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody w Maczkowie oraz zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody o odpowiedniej jakości i ilości do miejscowości: Maczków i Urad.

W zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Maczkowie wchodziła m.in.:

– przebudowa budynku technologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego, elektrycznego  i automatyki

– budowa żelbetowego zbiornika wód popłuczynach

– renowację istniejącego zbiornika wód popłucznych

– wymianę obudów studni głębinowych

– wymiana istniejących studni chłonnych na nowe.

Skip to content