Umowa na budowę stacji uzdatniania wody podpisana

W Urzędzie Miejskim w Cybince podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzików, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka”. Umowa została podpisana w dniu 5 lipca 2018 r. przez Prezesa ZUK Cybinka Sp. z o.o – Patryka Rudzińskiego z Prezesem Zarządu Komplementariusza HYDRO-MARKO Sp. z o.o – Marią Pluta. W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Gminy – Sebastian Łukaszewicz.

Realizacja ww. projektu zostanie dofinansowana w kwocie ponad 1 300 00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31 maja 2019 r., a jej wartość szacuje się na około 3 mln zł.

Zadanie realizowane przez ZUK Cybinka Sp. z o.o. ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cybinka poprzez wykonanie 2 Stacji Uzdatniania Wody w Radzikowie i Rąpicach oraz poprzez budowę oczyszczalni ścieków dla budynku przedszkola w miejscowości Rąpice. Jest to kolejny projekt realizowany na terenie gminy Cybinka wpływający bezpośrednio na poprawę infrastruktury wodno –ściekowej, który realizuje cele przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Cybinka na lata 2016-202

Skip to content