Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Cybinka

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cybince wraz z rozpoczęciem odbioru odpadów przez naszą spółkę stał się jednym z priorytetów wśród zadań inwestycyjnych. W związku z czym podjęliśmy wszelkie działania zmierzające do zrealizowania tego zapotrzebowania. Dzięki zaangażowaniu wielu osób inwestycja o szacunkowej wartości 5 926 779,89 zł została zrealizowana. Inwestycję sfinansowano z udziałem następujących środków finansowych:

  1. 2 888 858,46 zł, stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach zawartej umowy dnia 4.10.2018 r.
  2. 3 037 921,43 zł, stanowi wkład własny, który został pokryty środkami z zaciągniętych pożyczek, tj.:
  • pożyczki płatniczej w kwocie 1 057 059,41 zł, która została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dnia 5.08.2021 r. na uregulowanie kwoty podatku VAT,
  • pożyczki długoterminowej w kwocie 1 838 364,19 zł, która została udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dnia 5.08.2021 r.,
  • wkład własny został sfinansowany przez Gminę Cybinka.

Budowa PSZOK była zadaniem skomplikowanym i podzielonym na wiele etapów, celem uzyskania możliwie najlepszych korzyści funkcjonalnych  i finansowych. Prace zostały rozpoczęte dnia 03.01.2017 r. z przewidywanym terminem zakończenia dnia 27.03.2022 r.

W ramach zadania udało się zaprojektować i  wybudować kompletny obiekt, spełniający standardy wymagane obowiązującymi przepisami oraz zakupić niezbędny sprzęt do jego obsługi m.in.: samochód ciężarowy, koparko-ładowarkę, ciągnik, 12 kontenerów i prasę stacjonarną.

Zakład Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o.o. zapewniając funkcjonowanie PSZOK w Cybince daje mieszkańcom Gminy Cybinka możliwości większego wpływu na funkcjonowanie systemu gospodarowania, którego celem jest osiągnięcie poziomów recyklingu oraz przede wszystkim zmniejszenie najbardziej kosztownej części systemu tj.: zmniejszenie masy odpadów oddawanych do składowania.

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Cybinka, której celem jest zmniejszenie poziomu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z obszaru Gminy Cybinka, podlegających składowaniu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie pożyczki.

Skip to content