Umowa na oczyszczalnię w Rąpicach podpisana

Umowa na oczyszczalnię w Rąpicach podpisana

26 kwietnia 2019

W celu poprawy dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrostu jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cybinka, która odbywa się m. in. w ramach działania „7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na które Zakład Usług Komunalnych pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 322 629,00 zł rozpoczęto pracę nad budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice. Wkład własny w dofinansowaniu pochodzi z budżetu Gminy Cybinka.

Czytaj całość

Budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzików, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka

14 lutego 2019

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach działania „7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji

Czytaj całość