Ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków

Cennik od 27.10.2023 r.


Cennik do 27.10.2023 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 27.10.2022 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

W dniu 4 października 2021 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cybinka na okres 3 lat.

Skip to content