E-usługi wodociągowo-kanalizacyjne

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o jest jednym z 18 partnerów, którzy realizują projekt pn.: ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”. Beneficjentem projektu a zarazem Liderem jest Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością. Realizacja projektu rozpoczęła się 02.04.2014 r. natomiast zakończy się w 30.06.2020 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo
– kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

W ramach realizowanej inwestycji planuję się osiągnąć zamierzone efekty:

 • upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Gmin objętych projektem, co spowoduje: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej całego obszaru, podniesienie jakości życia mieszkańców całego obszaru, zwiększenie atrakcyjności turystycznej całego obszaru;
 • zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług publicznych, wraz ze zwiększeniem poziomu satysfakcji z jakości świadczonych usług publicznych;
 • zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną,
  a tym samym ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny;
 • skrócenie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie ryzyka pomyłek i błędów
  w dokumentacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • poprawa efektywności systemu komunikacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
  z obywatelami;
 • zwiększenie wydajności pracy kadry Beneficjenta i partnerów;
 • przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Województwa Lubuskiego.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 713 348,94 zł

Łączna wartość projektu: 29 973 434,50 zł

Skip to content