Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. informuje, że w związku z podejrzeniami wystąpienia przypadków samowolnego pobierania wody z hydrantów bez odpowiedniego zezwolenia lub bez wystąpienia szczególnych warunków jakimi jest pożar apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z ww. urządzeń wodociągowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023.537 t.j.) art. 28. ust.1. mówi wprost:

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

UWAGA !

POBÓR WODY Z HYDRANTU WPŁYWA NA OBNIŻENIE CIŚNIENIA WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI ORAZ MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZNACZNEGO POGORSZENIA BARWY WODY.

Skip to content