Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. informuje, że w związku z podjętymi i prowadzonymi działaniami naprawczymi na Stacji Uzdatniania Wody, w miejscowości Radzików w wodzie może być wyczuwalny chlor.

Skip to content