Poszukujemy pracownika na stanowisko: Monter sieci wodno-kanalizacyjnych

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie minimum zawodowe , preferowane średnie techniczne
 • minimum 2 letni staż pracy na stanowisku,
 • znajomość systemów i rozwiązań materiałowych stosowanych podczas budowy oraz naprawy sieci wod-kan, 
 • odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,
 • dobry stan zdrowia,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • praca w trybie 8 – godzinnym,
 • dyspozycyjność i możliwość pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy podczas usuwania awarii oraz  gotowość do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem dyżurów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo do korzystania z pełni praw publicznych.

OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY:

 • stabilną pracę na pełny etat,
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • warsztat pracy, narzędzia, sprzęt, odzież robocza, środki BHP,
 • bardzo dobre warunki socjalne.

Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. ul. Białkowska 2C do dnia 16.09.2022 r. w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem Monter sieci wodno kanalizacyjnej , osobiście w godzinach pracy zakładu lub listem poleconym ( w przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Skip to content