Spotkanie z Markiem Kamińskim

W dniu 27 marca 2019 r. Patryk Rudziński Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Cybince sp. z o.o. spotkał się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Panem Markiem Kamińskim.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac realizowanych w ramach podpisanych przez Zakład Usług Komunalnych w Cybince umów na dwa projekty tj.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka” Działanie: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 gdzie wartość dofinansowania ww. zadania wynosi 2 047 202,86 zł oraz ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” w którym łączna wartość projektu wynosi 29 973 434,50 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Skip to content