Umowa na dostawę wodomierzy podpisana

17 kwietnia w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Cybince doszło do podpisania umowy między Prezesem Patrykiem Rudzińskim a przedstawicielem wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum firm: Orange Polska S. A. oraz Pronal Smart Metering Sp. z o. o. Panem Danielem Janukowiczem.

Podpisana umowa dotyczyła wdrożenia kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy, który realizowany jest w ramach projektu pn.: ”Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy. Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o jest jednym z 18 partnerów, którzy realizują ww. projekt a łączna wartość projektu to 29 973 434,50 zł. Wartość dofinansowania przeznaczona na Cybinkę to kwota prawie 1 300 000,00 zł, pozostała część czyli tzw. wkład własny pochodzi z budżetu Gminy Cybinka.

Skip to content