Zniesienie zakazu poboru wody

W związku z zakończonym usuwanie awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Białkowie znosimy zakaz poboru wody do celów innych niż socjalno-bytowe tj. podlewanie trawników, terenów rekreacyjnych, napełniania oczek wodnych i basenów, mycie samochodów.

Skip to content