Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

16 maja 2019

Na oczyszczalnie ścieków w Cybince trwają prace modernizacyjne, na które Zakład Usług Komunalnych uzyskał dofinansowanie z działania: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Czytaj całość
Umowa na dostawę wodomierzy podpisana

Umowa na dostawę wodomierzy podpisana

26 kwietnia 2019

17 kwietnia w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Cybince doszło do podpisania umowy między Prezesem Patrykiem Rudzińskim a przedstawicielem wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum firm: Orange Polska S. A. oraz Pronal Smart Metering Sp. z o. o. Panem Danielem Janukowiczem.

Czytaj całość
Umowa na oczyszczalnię w Rąpicach podpisana

Umowa na oczyszczalnię w Rąpicach podpisana

26 kwietnia 2019

W celu poprawy dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrostu jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cybinka, która odbywa się m. in. w ramach działania „7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na które Zakład Usług Komunalnych pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 322 629,00 zł rozpoczęto pracę nad budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice. Wkład własny w dofinansowaniu pochodzi z budżetu Gminy Cybinka.

Czytaj całość
Spotkanie z Markiem Kamińskim

Spotkanie z Markiem Kamińskim

4 kwietnia 2019

W dniu 27 marca 2019 r. Patryk Rudziński Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Cybince sp. z o.o. spotkał się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Panem Markiem Kamińskim.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac realizowanych w ramach podpisanych

Czytaj całość