Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

16 maja 2019

Na oczyszczalnie ścieków w Cybince trwają prace modernizacyjne, na które Zakład Usług Komunalnych uzyskał dofinansowanie z działania: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Czytaj całość
Spotkanie z Markiem Kamińskim

Spotkanie z Markiem Kamińskim

4 kwietnia 2019

W dniu 27 marca 2019 r. Patryk Rudziński Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Cybince sp. z o.o. spotkał się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Panem Markiem Kamińskim.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac realizowanych w ramach podpisanych

Czytaj całość